ĎAKUJEM ZA PREJAVENÚ DÔVERU !

  • Stravovací plán bude hotový najneskôr do 14 pracovných dní od odoslania dotazníka (rátajú sa len pracovné dni PO-PIA). Odoslanie dotazníka sa považuje za žiadosť o poskytnutie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, pričom po poskytnutí stravovacieho plánu už nie je možné bezdôvodne zrušiť zmluvu (čl. 9 VOP – http://chudnutie-zdravastrava.sk/obchodne-podmienky/).
  • pri vypĺňaní dotazníka prosím odpovedajte pravdivo.
  • prosím napíšte mi všetky dôležite informácie ktoré sú potrebné pri zostavovaní stravovacieho plánu na mieru (laktácia, operácie, alergie, intolerancie a ďalšie.. ) ak ste mamička a kojíte prosím detailne rozpíšte ktoré potraviny Vám spôsobujú problémy .
  • Ak je už stravovací plán zostavený a odoslaný, nedajú sa do plánu dodatočne zaradiť potraviny na ktoré ste zabudli pri vypĺňaní dotazníka . Prosím dotazník vypĺňajte v kľude a pomaličky aby ste na nič nezabudli !
  • Niektoré údaje, ktoré nám v tomto dotazníku poskytnete možno považovať za osobné údaje. Osobné údaje týkajúce sa zdravia (napr. diagnózy, zdravotné obmedzenia) od Vás povinne nežiadame, avšak ak sa nám ich dobrovoľne rozhodnete poskytnúť, môžu nám pomôcť pri zostavovaní Vášho stravovacieho plánu na mieru. Odoslanie dotazníka sa považuje za Váš súhlas so spracúvaním tejto osobitnej kategórie osobných údajov. Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú dostupné tu: http://chudnutie-zdravastrava.sk/ochrana-udajov/