Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

  1. Prevádzkovateľ webstránky chudnutie-zdravastrava.sk neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
  2. Prevádzkovateľ od Užívateľa získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa prípadne ďalšie v objednávkovom formulári podľa typu objednanej služby.
  3. Osobné údaje poskytnuté Užívateľom sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky.
  4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
  5. Ak užívateľ súhlasil so spracúvaním osobných na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
  6. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto Prevádzkovateľ okamžite blokuje alebo likviduje. A z jeho strany Užívateľom poskytnuté osobné údaje už nebude používať na marketingové účely.